Захранвания

Захранващ блок – PSU (Power Supply)

Това е устройството, което преобразува и изправя входящата енергия от електрическата мрежа (променливо напражение AC 220V) в постоянно DC напрежение със стойности, необходими за захранване на компонентите в компютъра. Тези напрежения са изчислени да бъдат точно такива, каквито са необходими за захранване на компютърните компоненти (12V, 5V, 3.3V, 2.92V, 2.31V).

 [expander_maker more=“още информация“ less=“по-малко“]

Когато характеристиките им отговарят на необходимите и се запазват такива дълго време при различните режими на работа на компютъра, и дори при отклонения от номиналните стойности на входящото напрежение, тогава говорим за стабилно и качествено захранване. За геймърски компютри това е един важен компонент, който води до стабилна работа на цялата система при различни натоварвания от страна на стартирания софтуер и игри. Затова се препоръчва покупка на висок клас захранване от утвърден производител.
Отделно от качеството и стабилността, едно захранване трябва да бъде избрано в зависимост от изходящата си мощност. Колкото тя е по-голяма, толкова е по-добре. Оптималната мощност следва да бъде определена според  сумарната консумация на компонентите на компютъра, които трябва да захрани захранването. В спецификацията на всеки компонент може да се види колко вата е консумираната мощност.
При изчисляване на необходимата мощност на захранването е добре да се предвиди и бъдещ ъпгрейд на компютъра. Често се налага да след време да се замени видео картата с по-мощна, която ще има и по-голяма консумация на енергия. За геймърските машини е добре да се предвиди мощност и за втора видео карта, която може да се постави в някой бъдещ момент. Отделно от това, с времето може да се наложи включването на още сторидж устройства. За тяхната работа също ще е необходима електрическа мощност. Включването на периферия, която се захранва посредством USB-портовете на компютъра, също трябва да се предвиди.
Хубаво е да се избере захранващ бок, който е в състояние да осигури малко повече от необходимата ел. енергия, за да не работи захранването на предела на възможностите си. Тогава то ще има по-висок коефициент на полезно действие (по-голям процент от входящата ел. енергия се използва отново като такава, а не се преобразува в топлинна). Някои производители използват сертификата на Ecos Consulting, обозначен с „80 Plus” за да гарантират ефективност над 80%. Колко над 80% е ефективността, зависи от вида на сертификата: 80 Plus, 80 Plus Bronze, 80 Plus Silver, 80 Plus Gold, 80 Plus, Platinum, 80 Plus Titanium. КПД-то се изчислява чрез разделяне на изходящата на входящата в захранването мощност.Стремежа е тези две стойности да се доближават максимално и тяхното съотношение да клони към 1. Засега е постигнат KPD>0.9 при добрите захранвания.
Измерванията показват че захранванията работят най-ефективно когато не са натоварени на 100%, а на 60-70%. Т.е. когато включените към захранването консуматори черпят от него 60-70% по-малко ел. енергия, отколкото максимално може то да даде. Това е необходимо условие едно захранване да има КПД> 90%. Т.е. 90% от електроенергията, която консумира компютъра  се използва за захранване на компонентите му, а само 10% от нея се преобразува в топлинна. Тогава захранващия блок не загрява прекомерно и не се налага неговото допълнително принудително охлаждане, което на практика е от голямо значение.
И още за мощността на захранванията – при продължително натоварване често стойностите се оказват значително по-ниски от написаните в спецификациите на продукта. Също това може да се наблюдава и при различните партиди на захранвания от един и същ модел на даден производител. Има множество проведени тестове и казуси от сервизната практика, които показват тези непостоянни или завишени стойности на мощността, спрямо упоменатите от производителя в спецификацията на захранващия блок. За геймърски машини е недопустимо да се използват такива захранвания, защото те водят до нестабилна работа на цялата система, а и защото понякога водят до дефектиране на скъпите компоненти на машината.
Като цяло, захранващия блок на геймърския компютър трябва да бъде:
–  с мощност над 500W;
–  с вискоко КПД (над 90%);
–  от реномиран производител.

[/expander_maker]